Uit

Melkveehouders die minder GVE houden dan hun referentieaantal kunnen in aanmerking komen voor een bonus van maximaal € 60 per maand in de eerste 3 perioden en oplopend tot € 150 per GVE per maand in periode 4 en 5.

De bonus wordt betaald uit de opgelegde heffingen en kan dus ook lager uitvallen dan € 60/€ 150 per GVE. Niek Groot Wassink, adviseur financieel management bij DLV Advies: “Als er veel bedrijven meer gaan reduceren dan hun referentieaantal, dan zal het bedrag teruglopen. Toch zullen er naar waarschijnlijkheid meer bedrijven zijn die solidariteitsbijdrage en korting betalen, dan mensen die een bonus ontvangen.”

Fosfaatreductieplan en bonusregeling

Dit bonussysteem geldt uitsluitend voor melkproducerende bedrijven. Het aantal GVE’s waarover een bonus kan worden verkregen, is gemaximeerd tot 10% van het referentieaantal, zijnde het aantal GVE’s op 2 juli 2015 min 4% korting voor niet-grondgebonden bedrijven. “De bonus is maximaal € 15.000” voegt Niek toe. “Tevens worden bepaalde subsidies verrekend met het bonussysteem. Heb je bijvoorbeeld meegedaan aan de subsidie “Asbest eraf, zonnepanelen erop” dan wordt dit geld er eerst afgehaald.”

Hoogte bonus

Het jaar 2017 is voor het fosfaatreductieplan ingedeeld in 5 periodes. De hoogte van de bonus verschilt per periode. In periode 1, april, is de bonus € 120 per GVE die onder het referentieaantal (= 2 juli 2015 – 4% voor niet-grondgebonden bedrijven) . In periode 2 en 3 bedraagt de bonus € 60 per GVE per maand en in periode 4 en 5 € 150 per GVE per maand.
De bonus wordt uitbetaald door het zuivelbedrijf waaraan de melkveehouder melk levert. De bonus wordt in de volgende maand met de melkgeldafrekening uitbetaald. Als het zuivelbedrijf niet aangesloten is bij ZuivelNL betaalt RVO de bonus uit. Een melkveehouder kan maandelijks in aanmerking komen voor de bonus.

Bonussysteem als extraatje

De bonus moet je zien als een extraatje geeft Niek aan: “Als je al van plan was verder af te bouwen, of er staan nog dieren die je al van plan was af te voeren, dan zou je dat iets eerder kunnen doen vanwege de bonus.”

Bron: DLV Advies

– See more at: https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2017/bonussysteem-fosfaatreductieplan/b24g4c41o2371/#sthash.Hg9OmhK0.dpuf