Uit

De diervoederindustrie wil samen met partijen in de zuivel- en varkensketen verdere stappen zetten om de fosfaatuitstoot te beperken. Het Voerspoor, dat succesvol heeft bijgedragen aan de duurzaamheid van de veehouderij, krijgt daarmee een vervolg. Dat kondigde directeur Henk Flipsen van Nevedi afgelopen week aan tijdens de Algemene Vergadering van zijn brancheorganisatie in Rotterdam.
Het voerspoor is een pakket vrijwillige maatregelen van Nevedi en LTO Nederland, gericht op verlaging van de uitstoot van stikstof en fosfaat. Uit de CBS-cijfers blijkt dat de uitstoot in de afgelopen twee jaar sterker is gedaald dan het aantal dieren in Nederland. De afgelopen 2 jaren daalde de fosfaatproductie tot beneden het Europees vastgestelde plafond van 173 miljoen kilo. Daarmee is het Voerspoor succesvol gebleken.

Economische groei

“We zijn heel enthousiast over de resultaten. Het tekent de kracht van de bedrijven in onze industrie, dat ze het belang van een duurzamere productie kunnen laten uitstijgen boven de marktwerking op de korte termijn”, aldus Flipsen. “Maar we zijn er nog niet. We zullen verder moeten gaan met innovaties en verbeteringen van de efficiëntie. Daarmee maken we perspectief in de rundvee- en varkenshouderij mogelijk, zonder extra milieubelasting.”
Het convenant loopt dit jaar af. In 2014 blijft een efficiënte P-benutting belangrijk voor de ontwikkelingsruimte van ondernemers in de veehouderijsectoren. Zo stuurt het overheidsbeleid aan op verplichte mestverwerking, die per ondernemer afhangt van het fosfaatoverschot op bedrijfsniveau. In het plan van het bedrijfsleven “Koersvast richting 2020” dat afgelopen zomer is aangeboden aan staatssecretaris Dijksma, is de ambitie opgenomen de fosfaatuitstoot verder te verminderen.

KringloopWijzer en P-toets

Voor de rundveehouderij wordt in 2014 de KringloopWijzer geïntroduceerd als instrument om de mineralenbenutting te verbeteren en de efficiëntie ook aan te tonen. In de varkenshouderij kunnen ondernemers met de zogeheten P-toets aantonen hoe efficiënt ze werken. Deze P-toets zou geformaliseerd worden in een verordening van het Productschap Diervoeder. Nu de productschappen worden afgebouwd is een private oplossing nodig. Een mogelijkheid is de P-toets als module te koppelen aan een IKB-systeem. Flipsen: “Als de organisaties van varkenshouders LTO en NVV hierom vragen, zal de diervoederindustrie graag helpen met de uitwerking. Ons aanbod ligt bij de bestuurders van de betrokken organisaties.”

Bron: Nevedi