Bericht inzake citruspulp Gepost 25 maart, 2016

Uit

Via Secure Feed hebben wij vernomen dat er partijen citruspulp afkomstig uit Brazilië en de VS op de markt zijn, die te veel residu van pesticiden bevatten. Als De Eendracht hebben wij NIET van dergelijke partijen ontvangen. Onze leverancier heeft ons hierover geïnformeerd.

 

Secure Feed meldt het volgende: ‘Uit diverse analyses blijkt dat van meerdere pesticiden te hoge waardes in partijen citruspulp aanwezig zijn. De citruspulp is bij veel bedrijven geleverd, en er zijn enkele handelsbedrijven bij betrokken.

De leveranciers zijn in gesprek met de NVWA over de inter­pretatie van de wettelijke eisen inzake residu van pesticiden op citruspulp. Voor een aantal pesticideresiduen in citruspulp zijn geen normen vastgesteld voor gebruik in diervoeders. Dat houdt in dat dan 0,01 mg per kilogram product de grens-waarde is.

In afwachting van de uitkomst van het overleg van de leveran­ciers met de NVWA hanteert Secure Feed voor haar (aspirant) deelnemers de maatregel dat citruspulp met gehaltes aan pesticiden boven de grenswaarden moet worden geblok­keerd. Het probleem raakt vooral de grondstof (citruspulp) en niet de verwerkte producten. De diervoeder- of voed­selveiligheid is niet in het geding; blokkade of terughalen van diervoeders waarin van deze partijen citruspulp al is verwerkt, is niet aan de orde’.

 

Als deelnemer van Secure Feed volgen wij bovenstaand advies van Secure Feed op en verwerken thans, tot nader order geen citruspulp meer in onze voeders. Ook wordt er enkelvoudig niets meer geleverd.

 

Er vanuit gaand u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Eendracht U.A.