Uit

Een gemiddelde etmaaltemperatuur van 15 graden C en licht wisselvallig weer zorgen ervoor dat de komende twee weken gemiddeld 200 kg ds gras per hectare per dag kan groeien. Begin juni is het mogelijk een flinke tweede snee te maaien, zonder veel voederwaardeverlies door schietend gras.

De komende twee weken bestaat wel kans op een neerslagtekort, waardoor de grasgroei wordt geremd. Hier en daar op droogtegevoelige zandgrond is daar al sprake van. Uiteraard zijn er regionale verschillen in grasgroei. In Noord- en West Nederland is de groei van de tweede snee minder ver op weg dan in Zuid- en Oost Nederland.

Schietend gras

Tot half juni wachten met het maaien van de tweede snee in Zuid- Oost- Nederland betekent voederwaardeverlies door schietend gras. De verteerbaarheid, die nu nog gemiddeld 85 procent bedraagt, daalt dan naar waarden rond of onder de 80 procent. De voederwaardecijfers die Wageningen Livestock Research i.s.m verschillende veevoerbedrijven publiceert, variëren behoorlijk per streek. Op sommige plaatsen daalde de VEM waarde afgelopen week voor het eerst onder de 1000.

Tegenvallende eerste snee

Door het uitblijven van koude nachten heeft de grasgroei de afgelopen week ook al een niveau bereikt van meer dan 200 kg ds per hectare per dag, op sommige plaatsen. In twee weken tijd is er een weidesnee gegroeid, op percelen waar rond Bevrijdingsdag werd gemaaid. Mogelijk speelt ook de tegenvallende opbrengst van de eerste snee een gunstige rol. Daardoor heeft onbenutte stikstof een groeiversnellend effect op de tweede snee, veronderstelt zaaizaadveredelingsbedrijf Limagrain. De zware nachtvorsten in het Oosten van het land sinds Pasen, hebben aantoonbaar negatief effect gehad op de opbrengst van de eerste snee. Vooral in combinatie met vochttekort.

Onkruidbestrijding mais

Door het groeizame weer is de mais snel gekiemd. Maar het onkruid groeit net zo snel. Vanaf zondag is er gelegenheid om effectief mechanisch of chemisch onkruid te bestrijden. Zondag is het nog niet zo warm en zonnig, maar maandag waarschijnlijk wel. Dan kan de temperatuur weer snel oplopen, tot 25 graden C. Op beide dagen staat er niet veel wind. Een ideaal moment om de weideg te gebruiken. Na maandag is er een kleine kans op neerslag van betekenis en daalt de temperatuur weer flink.

Bron:  Melkvee.nl
Tekst: Erik Colenbrander