Uit

Afgelopen week is op Schothorst Feed Research in Lelystad de basis gelegd voor de allereerste voeder- en verteringsproef met weidegras. Maandag 8 juli werd een perceel van ruim 3 hectare LG Havera gras gemaaid en dinsdag ingekuild. Het afgelopen najaar gezaaide perceel gaf een geschatte droge stof opbrengst van 3.000 kg. Rundvee-onderzoeker Bart Tas: “Het is duidelijk te zien dat het gras van bestaand grasland minder aan de banden plakt dan het nieuw ingezaaide, het nieuw ingezaaide heeft waarschijnlijk meer suiker.”

Deze tweede snede vormt de basis voor de proef, waarin de effecten van hoogwaardig gras op de voeropname, vertering en melkproductie en –samenstelling in kaart gebracht worden.

De voederproef is een primeur: In tegenstelling tot krachtvoeders en maïssilage is er voor gras nog maar weinig voederwaardeonderzoek uitgevoerd. Gras is echter het belangrijkste ruwvoer in het melkveerantsoen. Voor de veehouder is er dus veel te winnen. Limagrain wil met een voeder- en verteringsproef die meerwaarde scherp krijgen. Dit doet Schothorst Feed Research door gedurende het groeiseizoen de opbrengst en voederwaarde van de maai- en weidesnedes te bepalen én door de genoemde voeder- en verteringsproef.

De resultaten worden eind dit jaar verwacht. Kijk voor meer info op http://www.meermelkuitgras.nl/