Asbest eraf, zonnepanelen erop Gepost 10 augustus, 2013

Uit

Agrarisch ondernemers kunnen flink profiteren wanneer zij dit jaar nog asbestsanering combineren met de aanschaf van zonnepanelen. Door deze combinatie kunnen ze maximaal gebruik maken van de fiscale regelingen. Het voordeel kan oplopen tot duizenden euro’s.
Dit constateert accountantskantoor Accon avm op basis van een bedrijfsspecifieke rendementsberekening. Dirk-Yde Sjaarda van Accon avm: “Door het wegvallen van de afschrijving op melkquotum in 2015 en de afschrijvingsbeperking op gebouwen worden agrariërs mogelijk geconfronteerd met een toenemende belastingdruk. Het investeren in zonnepanelen in combinatie met asbestsanering kan dan een prima alternatief zijn om deze fiscale druk het hoofd te bieden. Mede vanwege de uiterst gunstige fiscale regelingen die momenteel van kracht zijn.”

Volgens de accountantsorganisatie is het grootste belastingvoordeel te behalen in het jaar van investeren, door de fiscale regelingen MIA, Vamil en EIA. De Vamil-regeling biedt ondernemers de mogelijkheid 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment af te schrijven. Bij hoge fiscale winsten kunnen agrarisch ondernemers de investering binnen 6 tot 8 jaar terugverdienen. Naast de fiscale regelingen stimuleert de overheid het investeren in duurzame energie in combinatie met asbestsanering ook financieel met de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Op 1 juli is deze subsidie in de meeste provincies opengesteld.
Het behalen van maximaal (fiscaal) voordeel is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

  • Hoge fiscale winsten resulteren in hogere fiscale voordelen en een kortere terugverdientijd van de investering;
  • Door asbestsanering te combineren met de aanschaf van zonnepanelen maakt men optimaal gebruik van de fiscale regelingen;
  • Om optimaal voordeel te behalen is een goede (fiscale) investeringsplanning noodzakelijk.

 
Voor meer informatie: www.acconavm.nl