Uit

Iniatiefnemers van het project ‘Terugdringen ammoniak uitstoot’ zijn bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar de ammoniakemissie van het ‘GreenDuo’ bemestingssysteem. In een video is te zien hoe het meten van de ammoniakemissie te werk gaat.

Het ministerie van Economische Zaken heeft vorig jaar 4,4 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan het terugdringen van de ammoniakuitstoot in Nederland. Het onderzoeksvoorstel van de initiatiefnemers Boerenverstand, Wageningen UR en het Louisbolk Instituut is één van de elf winnende projecten op het gebied van mestuitrijden.

Resultaten onderzoek

De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden over ongeveer zes weken bekend gemaakt. Het ministerie zal aan de hand van de resultaten beoordelen of er groen licht wordt gegeven voor het eigenlijke onderzoek.

Proeven in 2012

Dit onderzoek borduurt voort op de proeven die Ciska Nienhuis en Egbert Lantinga van Wageningen UR in 2012 hebben gedaan bij melkveehouder Klaas Wolters in Winsum, de ontwikkelaar van de ‘GreenDuo’. Bij dit systeem wordt er in één werkgang direct water over de mest gesproeid.

Weersomstandigheden

Uit dit onderzoek bleek dat de weersomstandigheden van grote invloed zijn op de ammoniakemissie. „De al 20 jaar gehanteerde emissienorm van 78 procent bij het bovengronds aanwenden van drijfmest kan in de praktijk wel eens veel lager liggen, vooral wanneer de drijfmest in dezelfde werkgang ook nog wordt besproeid met water”, aldus Frank Verhoeven van Boerenverstand.

Klik hier voor het bekijken van de video over het meten van de ammoniakemissie bij maatschap Grimmius in Zuidwolde.

Tekst: Sjouke Jacobsen
Beeld: Klaas Wolters