Uit

Alle soja die Nevedi-leden in 2015 inkochten, voldeed aan duurzaamheidscriteria. Van het totaal van circa 1,7 miljoen ton in diervoeder verwerkte soja, beantwoordde ongeveer 1,6 miljoen ton aan de Europese Fefac Soy Sourcing Guidelines. De resterende 114.000 ton betrof non-gmo en biologische soja. Nevedi-leden kochten voor ongeveer de helft van de 1,6 miljoen ton RTRS-certificaten in, blijkt uit inventarisatie van Nevedi.

De RTRS-certificaten, goed voor bijna 823.000 ton aan soja, dekten de vraag naar verantwoorde soja af, die marktpartijen bij de diervoedersector neerlegden. Die vraag werd grotendeels vastgelegd via modules bij het certificatieschema GMP+ FRA, waarbij de verantwoordelijkheid voor de borging bij GMP+ International ligt. Dit gebeurde voor alle diervoeder bestemd voor de Nederlandse zuivelproductie, zowel voor binnenlandse afzet als voor de export. Hetzelfde geldt voor Milieukeur, waarbij aankoop van RTRS of equivalent is vereist voor de certificering ‘Verantwoord varkens- en pluimveevoeder’. Daarnaast dekten marktpartijen de vraag van Nederlandse retailers voor gebruik van verantwoorde soja gedeeltelijk af via aankoop van RTRS-certificaten door de diervoederindustrie. Specifieke marktvraag voor non-gmo en biologische soja werd ingekocht op basis van aparte certificatieschema’s.

Bij circa 45% van in diervoeders verwerkte soja in Nederland vraagt de (buitenlandse) markt niet om duurzaamheid. Toch legden Nevedi-leden vast in een convenant dat die soja moet voldoen aan belangrijke eisen op het gebied van milieu en sociale omstandigheden. Hierbij zijn de zogeheten Fefac Soy Sourcing Guidelines leidend. Met die richtlijnen introduceert de Europese diervoederindustrie in alle EU-lidstaten duurzaamheidscriteria. Om aan die criteria te voldoen, moest een aantal certificatieschema’s aanscherpingen doorvoeren bij hun eigen criteria doorvoeren. Momenteel zijn de certificatieschema’s voor non-gmo en biologische soja bezig met de benchmark aan de eisen van de Fefac Sourcing Guidelines. Inmiddels zijn negen schema’s geaccordeerd voor die guidelines, te weten ADM, Agricultura Certificada, BA, Cargill, CRS, Femas, ISCC, RTRS en USSEP. De eisen van de Fefac-guidelines zullen de komende jaren steeds verder worden aangescherpt.

Nevedi
Nevedi behartigt collectieve belangen van haar leden. Die zijn werkzaam in de Nederlandse diervoederindustrie en zijn fabrikanten van mengvoeders, premixen en kalvermelkpoeder en leveranciers van vochtrijke diervoeders (bijproducten van de levensmiddelenindustrie). Bij Nevedi zijn 100 diervoederbedrijven en voerleveranciers aangesloten. Samen vertegenwoordigen zij circa 95% van de totale productie in Nederland.