Afrijping maïs zet goed door Gepost 14 september, 2016

Uit

Het oogstmoment voor silomais komt langzaam maar zeker dichterbij. Om hiervan een indicatie te krijgen, worden op verschillende plaatsen in de Benelux monsters genomen. De uitslagen van deze monsternames voor bepaling van de droge stof in de korrel en daarmee van het oogstmoment, zijn bekend.

Over het geheel gezien kan gezegd worden dat de droge stofpercentages zo tussen de 6 en 8% hoger liggen dan op dezelfde datum in 2015. In de wetenschap dat vorig jaar een laat jaar was, kunnen we dit jaar, zoals het er nu naar uitziet, spreken van een gemiddeld jaar qua oogstdatum. Naar verwachting kunnen in Zuid-Nederland en België over omstreeks 14 dagen de vroegst gezaaide maispercelen geoogst worAfrijping maïs zet goed doorden.

De resultaten van de monsternames op verschillende percelen verspreid over de Benelux en van verschillende rassen laten zien dat bij min of meer vergelijkbare zaaidata de maïs in het noorden/noordenwesten van de Benelux tussen de  8 en 10% achterop is in korrelafrijping in vergelijking met het zuiden/zuidoosten. De verschillen in klimatologie (isothermen) tussen noord/noordwest en zuid/zuidoost verklaren dit fenomeen. Zo ook dit jaar. Daarom is het ook zo belangrijk om bij de rassenkeuze voor 2017, naast korrelopbrengst ook het aspect ‘korrelvroegrijpheid’ als belangrijk keuzecriterium mee te nemen. De vroegrijpheid van de korrel zegt namelijk alles over de werkelijke vroegrijpheid van de maïs.

Toename droge stof korrel afhankelijk van het weer
In de afgelopen twee weken is de droge stoftoename in de korrel zo’n 1% per dag geweest. Deze toename neemt de komende weken verder af naarmate de daglengte afneemt en is tevens afhankelijk van de weersomstandigheden. De droge stoftoename in de korrel kan variëren van 0,5% per dag (slechte groeiomstandigheden: nat en koud) tot 1% per dag (gunstige groeiomstandigheden). Bevindt de korrel zich bijvoorbeeld in het deegrijpe stadium (50% ds), dan duurt het nog 5 dagen bij een droge stoftoename van 1% bij goed weer tot 10 dagen bij een droge stoftoename van 0,5% bij slecht weer om te komen tot het ideale oogstmoment voor silomaïs.

Hoe bepaalt u het juiste oogstmoment van maïs?
Het bepalen van het juiste oogstmoment is één van de belangrijkste momenten bij de teelt van maïs. Het bepaalt namelijk de maximale droge stofopbrengst én de optimale energiedichtheid van silomaïs.

heel

De bepaling van het oogstmoment is niet moeilijk en hoeft niet veel tijd te kosten. Loop hiervoor een aantal meters het maïsperceel in en pluk willekeurig een aantal kolven. Breek vervolgens de kolven doormidden en snijd een aantal korrels uit het midden van de kolf overlangs door. Op basis van de zogenaamde ‘melklijn’ in de korrel kan het droge stofpercentage van de korrel geschat worden (zie illustraties).

  • Deegrijp (50% droge stof korrel): korrel is aan de buitenkant donkergeel, nog vochtig aan de spilzijde. Over ± 1 week is het ideale oogstmoment voor silomaïs aangebroken.
  • Hard deegrijp (55% droge stof korrel): korrel is aan de buitenkant donkergeel, inhoud is stevig, geen melklijn te zien. Het oogstmoment voor silomaïs is aangebroken.
  • Volledig rijp (60% droge stof korrel): korrel is hard met glazige gedeelten. Black layer (zwarte puntje) is te zien. Het oogstmoment voor MKS en CCM is aangebroken.

Het droge stofpercentage van de korrel zegt niet alles over het droge stofpercentage van de totale plant. Dit is mede afhankelijk van de verhouding kolf/restplant. Hoe hoger het aandeel kolf (bij korte gedrongen gewassen), hoe droger de maïs. Hoe minder ‘stay-green’ het ras, des te sneller het droge stofpercentage omhoog schiet bij afrijping. Om de optimale zetmeelopbrengst te behalen is het voor de teler van groot belang om te wachten met oogsten totdat de korrel het hard deegrijpe tot volledig rijpe stadium heeft bereikt. Uitgedrukt in geld betekent dit per hectare al gauw 300 Euro meer, wanneer geoogst wordt in het volledig rijpe stadium en niet in het deegrijpe stadium. Dit betekent dat er kwalitatief hoogwaardiger ruwvoer wordt gewonnen, waardoor er meer bespaart kan worden op de aankoop van duur mengvoer. Het gemiddelde droge stofpercentage van de totale plant ligt bij een goede silomaïsopbrengst, wanneer geoogst wordt in het volledig rijpe stadium, rond de 36%. Bij dit droge stofpercentage blijven perssapverliezen achterwege en is de kans op broei tijdens de uitkuilperiode klein.

Met behulp van de KWS-Maïsmanager App op uw smart phone of I-pad is het heel eenvoudig om in het veld het rijpheidsstadium van de maïs en daarmee het oogstmoment van uw maïs te bepalen. Deze App is gratis te downloaden in de App Store of via Google Play. Of bezoek voor meer informatie de website www.kws-maismanager.com.