Uit

De Nederlandse melkveehouderij kan dit jaar profiteren van de wereldwijde toenemende vraat naar zuivel. De melkprijzen zijn bovengemiddeld, maar de sector kampt ook met hoge voerprijzen. Dat meldt ABN Amro in de sectorrapportage ‘Visie op Agrarisch’ die gisteren is gepresenteerd.
Het belang van efficiency om de voerkosten – en dus de kostprijs – te beteugelen neemt dan ook toe. In 2015, als de melkquota als productieplafond zijn afgeschaft, vormen niet alleen de markt, maar vooral de milieudoelen de nieuwe grenzen van de productieruimte.
Uitdagingen  Fosfaatreductie, vermindering van uitstoot van ammoniak en vooral mestverwerking zijn volgens de bank de grootste uitdagingen van de melkveehouderij. Dit is vooral belangrijk voor intensieve bedrijven met producties hoger dan 16.000 tot 18.000 kilo per hectare.
Als de sector de milieudoelen weet te realiseren, wordt de introductie van nieuwe dierrechten als productieplafond voorkomen, zo vewacht ABN Amro.
Auteur:
René Bouwmeester