Uit

De komende vier weken kunnen veehouderijbedrijven een derogatievergunning aanvragen voor 2018. Woensdag 6 juni begint de aanvraagtermijn, 4 juli is de laatste dag van de openstelling.

Voorheen moesten derogatiebedrijven zich aanmelden, maar dat is veranderd. Wie gebruik wil maken van de mogelijkheid om extra bemestingsruimte te krijgen, moet daarvoor nu jaarlijks een derogatievergunning aanvragen.

Derogatiebedrijven betalen jaarlijks een bedrag voor monitoring van de milieueffecten. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de totale oppervlakte landbouwgrond van het bedrijf. Aanvragers machtigen RVO.nl om eenmalig het tarief voor derogatie af te schrijven door een automatische incasso.

Nieuwe voorwaarden

De dwangsombeschikking voor 2018 en 2019 komt in grote lijnen overeen met de afspraken die in de afgelopen jaren van kracht waren. Boeren die er gebruik van maken, mogen 230 kilo stikstof uit graasdierenmest toepassen op het centrale en zuidelijke zand en op löss. Voor de overige gronden is dat 250 kilo.

Er is wel een aantal nieuwe voorwaarden, onder meer voor grasland vernieuwen op zand- en lössgrond. Gebeurt dat na 31 mei, dan geldt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilo stikstof per hectare die gescheurd is. De stikstofbemonsteringsplicht na het scheuren vervalt hierdoor voor deze percelen.

Bron:  NieuweOogst.nu