Uit

De aanvoer van fosfor en stikstof uit dierlijke mest richting de landbouwgronden is op het laagste punt sinds tenminste 1986 beland. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De aanvoer van kunstmest bleef over 2012 stabiel.

Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat de aanvoer van fosfor en fosfaat via dierlijke mest het laagste is sinds 1986. Van voor die tijd zijn geen cijfers bekend. Over 2012 werd er 605 miljoen kg stikstof aangevoerd via mest. Een daling van 33 procent in vergelijking met 1986. Een nog grotere daling toont fosfor waarvan de aanvoer bijna halveerde tot 56 miljoen kg.

In vergelijking met 2011 daalde de aanvoer van stikstof met 2,7 procent en nam de aanvoer van fosfor met 3,4 procent af.

Waar de aanvoer van meststoffen via dierlijke mest een daling laat zien blijft de aanvoer van stikstof en fosfor via kunstmest onveranderd. In totaal voerden boeren over 2012 205 miljoen kg stikstof aan en 7 miljoen kg fosfor. Ook deze cijfers bevinden zich op een zeer laag niveau.