Aanpassingen mestbeleid bekend Gepost 30 december, 2013

Uit

De uitwerking van het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn is bekend. Het programma treedt per 1 januari in werking en brengt een aantal belangrijke wijzigingen in het mestbeleid met zich mee.

De wijzigingen gelden voor gebruiksnormen, de gebruiksvoorschriften en het nieuwe stelsel van verplichte mestverwerking. Een aantal wijzigingen gaat al in op 1 januari 2014, andere treden op een later moment in werking, bericht AgriHolland.

Fosfaatgebruiksnorm

In de onderhandelingen met de Europese Commissie is onder andere afgesproken dat de fosfaatgebruiksnorm voor bouwland met een lage fosfaattoestand wordt verlaagd van 85 naar 80 kilo fosfaat per hectare.

Minder mestplaatsingsruimte melkveehouders

Verder wordt een correctie in de excretienormen verwijderd. Melkveehouders kunnen daardoor gemiddeld 5 procent mest minder op eigen grond plaatsen en moeten dus meer mest afvoeren.

De werkingscoëfficiënt voor stikstof van varkensdrijfmest op zand- en lössgrond wordt verhoogd van 80 naar 90 procent. En de reparatiebemesting voor fosfaatarme gronden (grasland met PAL lager dan 16 en bouwland met een Pw lager dan 25) mag vanaf 2014 ook met dierlijke mest uitgevoerd worden. Dat was tot nu toe alleen mogelijk met kunstmest, aldus AgriHolland.

Tekst: Gineke Mons