Ledenvergadering 10 april a.s.

Rouveen, maart 2018

 

Betreft: uitnodiging en agenda ledenvergadering

 

De raad van commissarissen (RvC) nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van A.V.C. ‘De Eendracht’ U.A. Staphorst – Rouveen op D.V. dinsdag 10 april 2018 om 20:00 uur in d’ Olde Skoele, Oude Rijksweg 427, 7954 GH Rouveen.

U wordt verzocht de presentielijst te tekenen.

Namens de RvC:

 

Henk van der Horst, voorzitter

Klaas Smit, secretaris