Zure grond kost opbrengst!

Timac AgroHet BLGG heeft recentelijk na jaren onderzoek vastgesteld dat een zeer groot deel van de grasland- en maïspercelen in uw regio een te lage of onvoldoende hoge pH heeft.

Om deze reden heeft het BLGG de CEC weer op de bodemanalyse uitslagen geïntroduceerd. Naast een voldoende hoge CEC zijn vooral de pH en de activiteit van het bodemleven bepalend voor de opbrengst van gras en maïs. BLGG stelt op basis van de huidige situatie dat een jaarlijkse onderhoudsbekalking het meest efficiënt is tegen de nadelige gevolgen van een te lage pH.

ph-grafiek ph-grafiek1

 

Bovenstaande grafieken laten duidelijk zien dat bij een pH lager dan 6, de beschikbaarheid van bijv. Fosfaat, Magnesium en Stikstof niet optimaal is voor een 100% gewasproductie. Een lage pH betekend ook minder activiteit van het bodemleven en juist dàt is nodig voor het omzetten en aanleveren van de voedingstoffen aan de plant.

U krijgt vanuit de wet en regelgeving steeds minder ruimte om tekorten in de bemesting te compenseren. Om toch een optimale ruwvoeder teelt te behalen zult u het gebruik van uw grond moeten optimaliseren. U moet dus uw pH en bodemleven gaan optimaliseren!

De Timac Agro bodemverbeteraars hebben, in tegenstelling tot normale kalkmeststoffen, een direct pH verhogend effect in de wortelzone van de plant, de beschikbaarheid van Calcium en de activering van het bodemleven. U kunt daardoor al in het voorjaar de basis leggen voor een optimale teelt en opbrengst.

Met de Timac Agro bodemverbeteraars voert u tegelijkertijd een onderhoudsbekalking uit, desgewenst naast een reparatiebekalking met traag werkende kalkmeststoffen.

Vraag uw Eendracht adviseur naar de verschillende Timac Agro producten.