Lager celgetal……., meer melk!

In de warme en vochtige zomermaanden bestaat er een sterk verhoogd risico op mastitis- en celgetal problemen, meestal worden deze veroorzaakt door omgevingsgebonden bacteriën. Bekend is dat er al vanaf een celgetal van 100.000 sprake is van een aflatende melkproductie.

Wat mag Mastitis kosten-Plaatje

 

Bron: Koesignalen Uiergezondheid

 

De ervaring leert dat preventief werken de enige juiste aanpak is ter voorkoming van uiergezondheidsproblemen en voor het verlagen van de kosten, die hiermee gepaard gaan! Doeltreffende ligbedhygiëne is één van de belangrijkste maatregelen. Bacteriën ontwikkelen zich het best in een vochtige, warme en voedselrijke omgeving. Het is dan ook van wezenlijk belang de leefomstandigheden voor deze bacteriën zo ongunstig mogelijk te maken. Veevoeder coöperatie ”De Eendracht” heeft hiervoor het speciaal ontwikkelde product Actisan in haar assortiment opgenomen. Actisan onderscheidt zich van veel gangbare kalkhoudende producten door het zeer grote vochtbindende vermogen (>250% onomkeerbaar) en zijn verzurende werking. Door deze pH verlaging en de sterke drogende werking zorgt u door het gebruik van Actisan voor een bacteriologisch ongunstig leefklimaat.

Bovenop deze voordelen zorgt Actisan, door de werkzame stof Salicylzuur voor het actief afdoden van bacteriën. Kortom een sterk verlaagde bacteriedruk, waardoor minder kans op mastitis. Actisan is biocide toegelaten en daardoor wettelijk toegestaan als desinfecterend product voor in de ligbedden van melkkoeien. Actisan behoudt zijn werking 48 tot 72 uur, zodat eens per 2 dagen instrooien vaak al voldoende is .

Praktische toepassing:

Gebruik Actisan het gehele jaar of alleen tijdens risicovolle perioden en op risicovolle plekken. U moet hierbij denken aan onder andere warm en vochtig weer en tijdens afkalfpieken. plaatje man boxen instrooien

Ook in uw afkalfstal en kalverhokken bewijst Actisan zijn kwaliteit. Eventueel kunt u in minder risicovolle perioden gebruik maken van Actiplus. Actiplus is eveneens een product welke is ontwikkeld door Timac Agro. Ten opzichte van Actisan is het vochtbindend vermogen van Actiplus iets lager, maar steekt het nog steeds met kop en schouder uit boven de vele andere producten op de Nederlandse markt. Actiplus zorgt door zijn sterk drogende werking en verandering van pH eveneens voor een bacterieremmende werking in het ligbed van de melkkoe. Beide producten zijn gemakkelijk strooibaar, ruiken aangenaam en zijn in geen geval nadelig voor de speenhuid.

Kortom; door deze producten afwisselend in te zetten, kunt u de ligbedhygiëne op uw bedrijf optimaliseren en blijven de kosten beperkt.